roger de flor 275 (en construcció)

Rehabilitació d’una façana en un edifici protegit. Finca Règia plurifamiliar entre mitgeres al carrer Roger de Flor 275. Barcelona.  2018 Abac Arquitectura. Pere Puig i Josep Mª Brull. Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager. Empresa constructora: DA&SA S.L. Pressupost: 150.000 €. Superfície Construïda: 150 m².