CASA PUIG-COLAVINCENZO

Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al Muntaner 66. Situat en una Finca Règia del Eixample de Barcelona.

Abac Arquitectura. Pere Puig i Josep Mª Brull. Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager. Empresa constructora: FUSARO S.L.
Pressupost: 100.000 €. Superfície Construïda: 100 m².