Casa a la Rambla Principal. Vilanova.

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Rambla Principal. Vilanova i la Geltrú. 2018. Abac Arquitectura. Pere Puig i Josep Mª Brull. Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager. Empresa constructora: EMAIN Instal·lacions, S.L. Superfície Construïda: 150 m².