casa al carrer Ferran Puig

Reforma d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ferran Puig. El Prat de Llobregat. Abac Arquitectura. Pere Puig i Josep Mª Brull. Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager. Empresa constructora: DA&SA S.L. Pressupost: 150.000 €. Superfície Construïda: 150 m².