biblioteca sud

Ajuntament de Sabadell. Projectes d’Edificació i Rehabilitació. Redacció de Projectes. Direcció d’obres. Supervisió de projectes i Gestió de les obres de projectes de professionals externs. Project Management i Construction Management. Control del Planning, dels termines d’execució, i del pressupost de les obres com a representant del promotor (Ajuntament de Sabadell). Arquitecte del Servei d’obres d’Equipaments. (Pere Puig) Nivell d’intervenció: Project i Construction Manager. Empresa constructora: ELECNOR. Pressupost: 3.086.408,33 €. Sup. Construïda: 1.998,35 m².