bar de ca l’estruch

Ajuntament de Sabadell. Projectes d’Edificació i Rehabilitació. Redacció de Projectes. Direcció d’obres. Supervisió de projectes i Gestió de les obres de projectes de professionals externs. Project Management i Construction Management. Control del Planning, dels termines d’execució, i del pressupost de les obres com a representant del promotor (Ajuntament de Sabadell). Arquitecte del Servei d’obres d’Equipaments. (Pere Puig) Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager.