Alexandre Cabanyes

Reforma de la façana i coberta d’edifici plurifamiliar aïllat al C/ Alexandre Cabanyes 26-32. Vilanova i la Geltrú. Abac Arquitectura. Pere Puig i Josep Mª Brull. Nivell d’intervenció: Redacció de projecte i direcció de l’obra. Project i Construction Manager. Empresa constructora: BAUTEC, S.L. Pressupost: 656.000 €. Superfície Construïda: 7.500 m2.