avís legal

objecte social

ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. és un estudi professional d'arquitectura especialitzat en projectes de construcció i rehabilitació, disseny d'interiors, i paisatgisme.

identificació

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular del web: www .abacarquitectura.cat

Denominació Social: ABAC Arquitectura 1975 S.L.P
C / Barcelona 22. Baixos 08820 El Prat de Llobregat. Barcelona
(0034) 937 637 928
www.abacarquitectura.cat
info@abacarquitectura.cat
CIF: B66954934
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, Tom 45.802 foli 6 full 499.519 Inscripció 1

propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d'elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a ABAC Arquitectura 1975 SLP i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de ABAC Arquitectura 1975 S.L.P.

L'accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d'aquests drets per part de ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. llevat que s'estableixi expressament el contrari.

condicions d'us

L'accés a aquest lloc web implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús sense reserves que regulen l'accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d'aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

ABAC Arquitectura 1975 S.L.P, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d'aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l'accés a aquest web com l'ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d'aquest Avís Legal.

ABAC Arquitectura 1975 S.L.P, es reserva el dret a modificar els continguts de l'oferta comercial dels productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

ABAC Arquitectura 1975 S.L.P, no pot assegurar la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

política de protecció de dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

Mitjançant l'emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l'enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d'informació remesa a ABAC Arquitectura 1975 S.L.P., l'interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials i Butlletí sobre els productes o serveis de ABAC Arquitectura 1975 S.L.P.

En cap cas ABAC Arquitectura 1975 S.L.P., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l'afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l'esmentat Reglament.

Per mantenir-lo informat sobre novetats, promocions o nous productes o serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l'accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s'estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte):
ABAC Arquitectura 1975 S.L.P.
C/. Barcelona 22. Baixos 08820 El Prat de Llobregat. Barcelona
(0034) 937 637 928
info@abacarquitectura.cat

 

política de protección de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l'accés i ús del portal als menors de 14 anys d'edat.

ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. recorda a les persones majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna activitat o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l'accés d'ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. al tractament de les seves dades contingudes en la llista d'amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l'informem que les dades personals dels seguidors de ABAC, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de ABAC Arquitectura 1975 S.L.P.

 

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. la cancel·lació dels mateixos.

 

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a ABAC Arquitectura 1975 S.L.P. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

legislació aplicable i competència jurisciccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que és d'aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

TOP